Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Alle informatie op deze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Website biedt geen garanties met betrekking tot de volledigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze informatie. Elke actie die u onderneemt met betrekking tot de informatie die u op deze website vindt, is strikt op uw eigen risico. Website is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen en / of schade in verband met het gebruik van onze website.

Vanaf onze website kunt u andere websites bezoeken door hyperlinks naar dergelijke externe sites te volgen. Hoewel we ernaar streven om alleen kwalitatieve links naar nuttige en ethische websites te bieden, hebben we geen controle over de inhoud en aard van deze sites. Deze links naar andere websites impliceren geen aanbeveling voor alle inhoud die op deze sites wordt gevonden. Site-eigenaren en inhoud kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd en kunnen plaatsvinden voordat we de mogelijkheid hebben om een ‚Äč‚Äčlink te verwijderen die mogelijk ‘slecht’ is gegaan.

Houd er ook rekening mee dat wanneer u onze website verlaat, andere sites een ander privacybeleid en voorwaarden hebben die buiten onze macht liggen. Controleer het Privacybeleid van deze sites en hun “Servicevoorwaarden” voordat u zaken gaat doen of informatie upload.

Wijzigingen

De website behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.